دسته‌بندی نشده

محسنی اجی به عنوان رئیس قوه قضاییه منصوب شد
توجه جدی به مأموریت های قوه قضائیه در قانون اساسی ، و همچنین ادامه رویکرد تحول و اجرای سند تحول موجود ، توسعه فن آوری های جدید در دادگستری ، انتصاب نیروهای م effectiveثر و جهادی در مسئولیت ها ، احترام برای خدمات قضات صادق و تخلفات. و ارتباط با متن مردم یکی از نکات کلیدی در جمله رهبر انقلاب در مورد اجای است.

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *